loutka

Software defined infrastructure

Distribuovaná a softwarově definovaná úložiště

Distribuovaná, softwarově definovaná úložiště, která lze dynamicky upravovat na požadovanou kapacitu, jsou nutným předpokladem realizace výhod cloudových řešení - tedy elastičnosti a dostupnosti zdrojů na vyžádání.  Softwarově definovaé úložiště dat má v cloud prostředí několik klíčových vlastností: je odolné proti výpadku zajišťuje dostupnost velkého množství dat přes několik geografických lokalit skládá se z jednoduchých a ekonomicky snadno dostupných of-the-shelf komponent nenutí zákazníky využívat proprietární HW řešení Řešení tohoto typu lze ale využívat nejen v cloudu, ale i v tradiční infrastruktuře. Obrátíte-li se na nás, nabídneme vám pomoc jak  s výběrem technologie, tak s návrhem architektury či se samotnou realizací.

#swstorage #storageserver #disbutedstorage #elostech

Softwarově definovaná infrastruktura

Cloud, IaaS a PaaS jsou definice, které popisují nový přístup k organizaci a využívání IT prostředí. Z hlediska uživatelů jde jednoznačně o pozitivní zlepšení a zrychlení poskytovaných služeb. Jak to ale je z pohledu administrátorů a architektů? Zodpovědnost cloud architekta je rozsáhlá. Začíná u návrhu optimálního využití konkrétních abstrakcí IT zdrojů - čili softwarově definované infrastruktury - kde jsou možnosti závislé na výběru konkrétního cloud poskytovatele či technologie. Pokračuje návrhem na to, jakým způsobem budou aplikace provozovány. Ten musí brát v úvahu požadavky na dostupnost a na zdroje, ale také na povahu cloud prostředí.  Často se bude muset zabývat také definicí a přípravou typizovaných vzorů systémů pro provoz konkrétního IT řešení. To vše s vydatnou pomocí systémů pro správu konfigurací a automatizaci, které centralizují definice celé infrastruktury tak, aby mohla být snadno testovaná, modifikovaná, aktualizovaná a přenášená z jednoho prostředí do druhého.

#cloudarchitecture #automation #elostech