kola

Platform as a service

Paas

Z hlediska moderního uživatele informačních technologií je důležitá nejen rychlost poskytnutí zdrojů v cloudu, ale hlavně rychlost, s níž je možné začít využívat konkrétní prostředí a konkrétní software - například začít sestavovat novou aplikaci z předpřipravených a standardizovaných komponent. Jako odpověď na tento specifický požadavek lze proto vedle infrastruktury jako služby nasadit do cloud prostředí také platformu jako službu. Jde vlastně o sadu standardizovaných prostředí s předpřipraveným software, to vše rychle dostupné pomocí samoobslužného portálu, a tak snadno využitelné. Takové prostředí "na vyžádání" ocení hlavně vývojáři aplikací. Urychlí se vytváření potřebných prerekvizit pro vývoj aplikací, které lze je ihned začít vyvíjet a testovat

#PaaS #elostech

Změna v přístupu k vývojovým a inovačním cyklům

Rychlost vývoje aplikací, jejich testování a jejich nasazení do produkčních prostředí je kritickým faktorem při  poskytování služeb a produktů, které určují konkurenceschopnost každého podniku. Poskytování zdrojů vývojářským projektům je ale často časově a organizačně náročné. Proto se řada firem rozhodla využívat principů automatizace a programovatelné infrastruktury ke zrychlení přípravy prostředí pro vývoj. To ale samo o sobě nezaručí, že oddělení vývoje bude schopné dodávat nové typy aplikací rychle a efektivně. Bude také nutné změnit přístup k vývoji a řízení projektů a aplikovat agilní metody - známe pod souhrným označením "continuous integration" a "continuous development/delivery".

#PaaS #ContinuousDelivery #ContinuousIntegration #elostech #agile #pm

Platform as a service

Z hlediska moderního uživatele informačních technologií je důležitá nejen rychlost poskytnutí zdrojů v cloudu, ale hlavně rychlost, s níž je možné začít využívat konkrétní prostředí a konkrétní software – například začít sestavovat novou aplikaci z předpřipravených a standardizovaných komponent. Jako odpověď na tento specifický požadavek lze proto vedle infrastruktury jako služby nasadit do cloud prostředí také platformu jako službu. Jde vlastně o sadu standardizovaných prostředí s předpřipraveným software, to vše rychle dostupné pomocí samoobslužného portálu, a tak snadno využitelné. Takové prostředí “na vyžádání” ocení hlavně vývojáři aplikací. Urychlí se vytváření potřebných prerekvizit pro vývoj aplikací, které lze je ihned začít vyvíjet a testovat.