klic

IT Architecture

IT Architecture

Ať už se rozhodujete pro interní, privátní cloud, či budete využívat služeb některého z veřejný cloud poskytovatelů, eventuálně budete chtít zavést hybridní model, výsledkem by vždy měl být vysoce flexibilní, snadno a rychle škálovatelný a transparentní systém, který dokáže v reálné době reagovat na různé požadavky. Unifikované a automatizované prostředí pro běh firemních aplikací, virtualizovaných desktopů či pro distribuci sdílených dat. Samozřejmostí je správa firemního cloudu z jednoho místa – ideální a snadná cesta jak získat rychlý přehled, ať už o využitých technických zdrojích, nebo o spotřebovaných financích. Obrátite-li se na naše architekty, budete moci využít jejich zkušeností jak s provozem IT u veřejných cloud poskytovatelů, tak s výběrem technologií, organizací procesů a realizací privátních cloudových řešení.