spoj

Infrastructure as a service

Infrastructure as a service

Základní vrstvou cloud prostředí je abstraktní pohled na obvyklé infrastrukturní zdroje, jako jsou systémy, sítě a storage. Tento model je v cloudu reprezentován softwarovou platformou, která automaticky řídí typické cloud operace jako je přidávání zdrojů na požádání, a umožňuje detailní monitoring a reporting jejich využití. Nasazení tohoto typu infrastruktury vyžaduje, aby administrátoři opustili myšlenku jednotlivě spravovaných serverů a začali místo toho využívat řady anonymních instancí operačních systémů. Cloud framework pak na základě požadavků aplikace nebo PaaS nadstavby určí, jakou část zdrojů bude využívat, a podle požadavků aplikace je také automaticky konfiguruje. Zákaznickým pohledem jde o zjednodušení, zlevnění, ale hlavně zrychlení vytváření prostředí pro běh aplikací jako jsou časově omezené reklamní kampaně, anebo dokonce i zrychlení přístupu k virtuálním pracovním stanicím.