sipka2

Cloud technologies

OpenStack

OpenStack je globální open source aktivita, na níž participují vývojáři a technologové z celého světa. Jejím cílem je vybudovat a postupně zdokonalovat univerzální, vysoce škálovatelnou platformu pro cloud computing. Tato platforma se skládá z řady vzájemě komunikujících komponent, reprezentovaných dílčími projekty, které se soustředí na specifické části cloud infrastruktury, jako je hypervisor, správa sítí, správa storage a podobně. K ní jsou pak komunitou vyvíjeny nástroje pro snadnou implementaci a další moduly, reprezentující širokou paletu nadstavbových vlastností. OpenStack je nejrychleji vyvíjenou open source cloud platformou, podporovanou v podstatě všemi tradičními klíčovými IT vendory. Lze jej proto se vzrůstající úspěšností integrovat s obvyklým firemním HW, které najdeme v tradičním datovém centru. Je široce používaný jak pro stavbu veřejných, tak privátních cloud center. Zkušenosti z projektů jeho implementace jsou - díky komunitní povaze projektu - snadno dostupné a využitelné.

#managedservices #openstack #cloud #elostech

Cloud

Tradiční IT je již po léta reprezentované nákupními cykly, kterými firmy investují do farem fyzických a virtuálních serverů, na kterých jsou provozovány sady tradičně škálovatelného aplikačního software. Infrastrukturní mix od různých vendorů pak zajišťuje HW zdroje, síťovou konektivitu, ukládání dat a další funkce. V poslední době se ale stále více objevují požadavky, které se tímto přístupem dají jen stěží realizovat - vedle obligátního tlaku na snižování nákladů přichází i důraz na zrychlení inovačního cyklu, rychlejší time-to-market, ale také na nezávislost na dodavatelích. S postupujícím trendem konzumace služeb pomocí výpočetní techniky roste i důležitost, jakou má agilní a efektivní fungování IT pro prosazení obchodních záměrů firmy.

#cloudmigration #elostech #cloudwkld

Amazon AWS

Webové služby Amazonu (AWS) jsou široce uznávaným lídrem na trhu IaaS. Poskytují vysoce spolehlivou a škálovatelnou infrastrukturu pro nasazení aplikací, s minimálními náklady na podporu a správu a s větší flexibilitou, než jakou lze očekávat od vaši vlastní infrastruktury - ať už běží ve vašem, či v hostovaném datovém centru. AWS nabízí řadu infrastrukturních služeb, provozovaných ve čtrnácti nezávislých a vysoce dostupných regionech na celé planetě, včetně EU. Základ tvoří typizované virtualizované instance, dostupné na požádání. Stejné instance si je ale možné rezervovat dopředu, ve velmi výhodném poměru cena/výkon, anebo lze jejich volný výkon nakoupit na interní AWS burze. Nabídku instancí doplňují různé mechaniskmy automatické škálovatelnosti, dynamická konfigurace veřejných IP address, load-balancing a datová úložitě s různými parametry a různou výkonností. Ať už se budete zajímat o základní nabídku AWS infastruktury, anebo o některé s pokročilých služeb, jako jsou cloudové relační databáze, messaging, notifikační služby, MapReduce, virtuální privátní cloudy, rádi vám budeme partnerem jak při jejich výběru, tak při jejich nasazení.

#managedsevices #aws #cloud #elostech