penezenka

Cloud management

Managed cloud services

S implementací hybridních a veřejných cloudových technologií nabízíme naším zákazníkům pomoc a to od designu, analýzy, nacenění, až po samotnou implementaci. Stejné služby nabízíme i v případě, že se naši zákazníci rozhodnou implementovat svůj privátní cloud ve vnitrofiremní infrastruktuře. Využíváme otevřených technologií, plně podporovaných jejich výrobci, s čitelnou SLA a jasně definovanými zárukami. Tím je zajištěna vysoká kvalita produktů, jejich kontinuální vývoj, zabezpečení proti bezpečnostním a jiných chybám a samozřejmě také zákaznická podpora na úrovni, odpovídající korporátním potřebám.

#managedservices #cloud #elostech

Proč migrovat do cloudu

Cloudový přístup přináší:
Nižší náklady na provoz, resp. optimalizaci podle nákladů
Zmeny struktury nákladů z CAPEX na OPEX
Rychlejší realizaci projektů, podporu inovace
Snadnou škálovatelnost a optimalizaci výkonu, který je dostupný jednoduše tam, kde je potřeba
Odolnost proti výpadku, a to bez nutnosti duplikovat většinu vlastní infrastruktury
Jak se ale dostat od jednoho modelu k druhému? Pečlivým plánováním milníkům, technických i organizačních,
kterých je nutné dosáhnout, aby bylo možné IT prostředí převést do čistě cloudového režimu.
S námi můžete touto cestou projít rychle, efektivně, a s predikovanými náklady.
S námi máte ekonomické a technické výhody cloudového prostředí na dosah ruky.

#cloudmigration #elostech #cloudwkld

Přesun stylem Lift and Shift

Výhodou jednoduchého přesunu - bez většách změn v architektuře - aplikací do cloud prostředí je rychlost, se kterou lze takovou změnu realizovat, a nízká ekonomická náročnost. S malými počátečními náklady tak lze začít využívat některých výhod tohoto typu infrastruktury, jako jsou například platby za reálně zkonzumovaný výkon, úspora nákladů za vlastní IT provoz, či agilní operační model.

#cloudmigration #elostech #cloudwkld

Red Hat Cloud Infrastructure

Red Hat Cloud Infrastructure (RHCI) je komplexní portfolio produktů, se kterým lze pokýt jak potřebu tradiční virtualizace, tak požadavky na výstavbu cloud prostředí, založeného na projektu OpenStack. To vše s vysokou mírou integrace, která je důležitá jak z hlediska ekonomického, tak z hlediska operačních procesů. Celé portfolio je řízené pokročilým nástrojem pro řízení cloud prostředí, který lze použít nejen na správu RHCI, ale i na inspekci, řízení politik a zdrojů, orchestraci, implementaci samoobslužného prostředí, billing a chargeback všech běžně využívaných virtualizačních a cloud technologií. Tato platformě agnostická správa cloudů poskytuje souhrný přehled a jednotný pohled na celé vaše IT portfolio. Je ideální volbou pro stavbu privátního, či hybridního cloudu.

#managedservices #rhc #cloud #elostech

ROI

Zrychlení vývoje, unifikované prostředí, sdílené zdroje a účtování podle využitého výkonu jsou termíny, které nevyjadřují reálné investice a jejich návratnost v případě, že se zákazník rozhodne o nasazení cloudových technologií. Dodáme vám analýzu vašeho stávajícího provozu, technický návrh přechodu do cloudu, a na jejich základě také předpokládaný ROI. Rádi pro vás vytvoříme i několik možných cenových nabídek, tak aby bylo možné vybrat optimální řešení, a to na základě jak technických, tak i finančních požadavků.

#elostech #ossroi #cloudprice

Cloud

Tradiční IT je již po léta reprezentované nákupními cykly, kterými firmy investují do farem fyzických a virtuálních serverů, na kterých jsou provozovány sady tradičně škálovatelného aplikačního software. Infrastrukturní mix od různých vendorů pak zajišťuje HW zdroje, síťovou konektivitu, ukládání dat a další funkce. V poslední době se ale stále více objevují požadavky, které se tímto přístupem dají jen stěží realizovat - vedle obligátního tlaku na snižování nákladů přichází i důraz na zrychlení inovačního cyklu, rychlejší time-to-market, ale také na nezávislost na dodavatelích. S postupujícím trendem konzumace služeb pomocí výpočetní techniky roste i důležitost, jakou má agilní a efektivní fungování IT pro prosazení obchodních záměrů firmy.

#cloudmigration #elostech #cloudwkld